ดิอาจิโอจับมือเดินหน้าต่อกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่าน โครงการ Learning for Life Enhancement เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกาศเดินหน้าต่อโครงการ Learning for Life Enhancement Program เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่ ในปีที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ Learning for Life ของดิอาจิโอ ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 และต่อมาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืน 10 ปี หรือ ‘SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’ ที่ประกาศขึ้นในปี 2020 โดยปีนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ 16 ปีของโครงการ Learning for Life ที่มีการดำเนินการมาทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อ สร้างความแข็งแกร่งต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้การใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง SMEs ลดน้อยลง แต่ในปี 2023 ที่ผ่านมาได้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยภาคการท่องเที่ยวเติบโตถึง 76% อุตสาหกรรมโรงแรมเติบโต 39% และมีการจ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน หรือนับเป็น 11% ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ ซึ่งโครงการ Learning for Life ได้เตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวนี้ โดยสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ความหลากหลายในที่ทำงาน และการเขียน CV อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับ Meta ในโครงการ We Think Digital เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ การป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน และการซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย

การดำเนินการของโครงการ Learning for Life ในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 3,000 ราย โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของสตรีและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนบุคลากรที่ว่างงานในอุตสาหกรรมบริการ นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 72% ของผู้เข้าร่วมสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น อันเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและประสิทธิภาพของโครงการในการสนับสนุนทักษะการทำงานให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดโน้มน้าว ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบัน

คุณชัชฎา  จันทรางศุ  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  ดิอาจิโอ โมเอ็ท  เฮนเนสซี่  (ประเทศไทย)  กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก หรือที่เรียกว่า ‘เมืองรอง’ โดยเราจะสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่บุคลากรที่ยังขาดโอกาสในพื้นที่ต่างๆ โดยเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยผ่านโครงการ Learning for Life ที่ได้เริ่มต้นเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก่อนที่โครงการนี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ  ‘SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’  แผนงานด้านความยั่งยืน 10 ปีที่ประกาศออกมาในปี 2020 เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนและความเท่าเทียมในสังคม นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติที่ตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 อีกด้วย เราจึงพร้อมที่จะเดินหน้าส่งต่อแรงบันดาลใจและยกระดับชุมชนต่อไปผ่านโครงการ Learning for Life ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศต่างๆ ที่เราทำธุรกิจอยู่ให้ดีขึ้นตามพันธกิจของดิอาจิโอ”

ดิอาจิโอและมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียพร้อมสานต่อความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปผ่านโครงการ Learning for Life Enhancement Program เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่ ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลกรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ